Follow @SStamellos

30 Σεπ 2008

Ζητάνε τη μή ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών όρων της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο Αταλαντονήσι

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γράμμου 3Α Βριλήσσια 15235
Τηλ:2233093196 2233093355 2109222202 2106826085
Fax 2233093355 2106826085
e-mail: nana.tsouma@gmail.com
web site: http://theologos-env.blogspot.com

ΘΕΟΛΟΓΟΣ 22-9-2008
Αρ.Πρωτ. 620
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: κ. Αθανάσιο Σκορδά
Γεν. Γραμ. Περιφ. Στ.Ελλάδος

ΚΟΙΝ: 1.κ. Αθανάσιο Χειμάρα
Νομάρχη Φθιώτιδας
2. ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στ.Ελλάδος

Θέμα: «Μη ανανέωση της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Κων. Λιάπη στη Ν.Αταλαντονήσι Δήμου Αταλάντης»

Κύριε Γενικέ
Σας ενημερώνουμε ότι 21-12-2008 λήγει η ισχύουσα ΑΕΠΟ 587/8-3-2000 της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Κων/νου Λιάπη στη Νήσο Αταλαντονήσι Δήμου Αταλάντης και πρόθεση της Δν/σης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας είναι να προχωρήσει σε ανανέωση της εν λόγω ΑΕΠΟ. Με δεδομένα ότι:

Α) Από το Φεβρουάριο του 2003 αγανακτισμένες οι τοπικές κοινωνίες διαδήλωσαν δημόσια σε συγκέντρωση στο Δημαρχείο Αταλάντης την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέων ιχθυοτροφείων στον Κόλπο της Αταλάντης-Θεολόγου και τη σταδιακή απομάκρυνση των υπαρχόντων.

Στη συγκέντρωση αυτή παρέστη ο κ. Νομάρχης Φθιώτιδας, οι κ.κ.Δήμαρχοι της παραλιακής Λοκρίδας(Αταλάντης-Μαλεσίνας-Δαφνουσίων), βουλευτές του Νομού, πολιτευτές, νομαρχιακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύλλογοι και οργανώσεις της περιοχής και υπεγράφη από όλους κοινό σχετικό Ψήφισμα.

Β)Τα συμβούλια των τριών Δήμων κατ`επανάληψη έλαβαν ομόφωνες αποφάσεις κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων, της εγκατάστασης νέων ή της μετεγκατάστασης άλλων από άλλες περιοχές της Ελλάδας και υπέρ της απομάκρυνσης όλων των υπαρχόντων μονάδων εκτός του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου.

Γ)Τον Αύγουστο του 2003 οι Σύλλογοι και οι Οργανώσεις της παραλιακής Λοκρίδας και των τριών Δήμων συνέταξαν και υπέγραψαν κοινό Ψήφισμα με τις προαναφερθείσες θέσεις και εξουσιοδοτήθηκε ο Σύλλογός μας να τους εκπροσωπεί και να εκφράζει τις θέσεις αυτές προς κάθε κατεύθυνση.

Δ)Η Νομαρχία Φθιώτιδας και ο Δήμος Αταλάντης προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στο σημείο που προβλέπει ιχθυοτροφεία στον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου και η υπόθεση θα συζητηθεί 1-10-2008.

Ε) Στην ημερίδα στην Αταλάντη για τον Προσυνεδριακό Διάλογο του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχίας Φθιώτιδας, Νομάρχης, Δήμαρχοι, βουλευτές, πολιτευτές και εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων ετάχθησαν πάλι κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Αταλάντης -Θεολόγου, οι τρεις Δήμαρχοι Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων κατέθεσαν από κοινού ανάλογο Ψήφισμα ενώ οι παραπάνω θέσεις επικυρώθηκαν στο Α Αναπτυξιακό Συνέδριο Φθιώτιδας για το μοντέλο Ανάπτυξης του Νομού(Μάιος 2006 πρακτικά Συνεδρίου σελ.8).

ΣΤ)Στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ στο άρθρο 8 παρ.2 σελ.38-39 «Τουρισμός και Υδατοκαλλιέργειες» αναφέρεται σαφέστατα ότι:
«στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε τμήματά τους που ΔΕΝ παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον»
Και είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών στηρίζεται στο Τουρισμό ενώ υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης δεύτερης κατοικίας(Θεολόγος, ΟΣΜΑΕΣ κ.λ.π.) παραθεριστικής και οικιστικής προοπτικής.

Ζ) Αλλά και στο Σχέδιο του Εθνικού Χωροταξικού σελ. 58 αναφέρεται ότι:
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, με τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων και την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση νέων μονάδων σε κατάλληλες θέσεις είτε μεμονωμένα, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν αναμένονται σημαντικές πιέσεις ή και παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, είτε σε οργανωμένους υποδοχείς, και τη σταδιακή απομάκρυνση όσων λειτουργούν σε ακατάλληλες θέσεις με την παροχή σχετικών κινήτρων».


Η)Στην Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΥΠΕΧΩΔΕ και Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Αθήνα Μάιος 2002)
Στην ενότητα Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον αναφέρεται ότι: «Υπάρχει μια συνεχής ανησυχία σχετικά µε την επίδραση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον τόσο µε τη φυσική παρουσία ποικίλων υποδοµών (συχνά ανταγωνιζόµενων µε άλλες χρήσεις) επιδρώντας στην αισθητική του χώρου όσο και µέσω των αλλαγών, οι οποίες µπορεί να προκληθούν στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, εξαιτίας των αιωρούµενων και των διαλυτών µεταβολιτών που απελευθερώνονται. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαµβάνουν διάχυση οργανικής ύλης, θρεπτικών και αντιβιοτικών στο περιβάλλον νερό και στο ίζηµα, επίδραση στην πανίδα του βυθού και στις φυτοπλαγκτονικές κοινωνίες και πιθανές επιπτώσεις σε αποθέµατα άγριων ψαριών, τέτοιες όπως γενετική αλληλεπίδραση και µεταφορά ασθενειών».

Θ) Ο Θεολόγος και η Αταλάντη έχουν χαρακτηριστεί από τις Μελέτες του ΕΟΤ( Οκτώβριος 2003) τουριστικές περιοχές, προτείνεται τουριστική αξιοποίηση των Νήσων Γάιδαρος και Αταλάντη στον τομέα οικολογικού/περιβαλλοντικού τουρισμού καθώς οι υγρότοποι των δυο νήσων Ποτόκι και Βουρλιάς είναι ενταγμένοι στον επιστημονικό κατάλογο NATURA 2000 και με την απόφαση 1810/11-6-2003(ΦΕΚ 828Β/2003) τουΓ.Γ.Περιφέρειας Στ.Ελλάδας στους εν λόγω υγρότοπους ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο Αγριας Ζωής όπου θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηροί Περιβαλλοντικοί Οροι.

Προτείνεται δε και η άμεση προστασία των Νήσων διότι σύμφωνα με το Δίκτυο Ερευνητών Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος(πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ) τα ιχθυοτροφεία αποτελούν κύρια απειλή για τους υγροβιότοπους.

Επίσης επί της Νήσου Γάιδαρος και σχεδόν παράπλευρα με τον Ιχθυογενητικό Σταθμό οι εγκαταστάσεις των παλαιών λατομείων Λοκρίδας χαρακτηρίστηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ διατηρητέα μνημεία και προτείνεται η τουριστική αξιοποίησή τους.

Ι) Ο Κόλπος Θεολόγου –Αταλάντης είναι ένας αβαθής Κόλπος με όχι ισχυρά ρεύματα με αποτέλεσμα η λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας να επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον, να επηρεάζονται οι βιοκοινωνίες και να καταντά ο θαυμάσιος αυτός Κόλπος ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων οι ρύποι των οποίων σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες αντιστοιχούν με ακατέργαστα λύματα μιας πόλης 80.000 κατοίκων!

Κύριε γενικέ
Κατόπιν όλων των προαναφερθέντων παρακαλούμε θερμά , ζητούμε αλλά και αξιώνουμε ως εκπρόσωποι σαράντα (40) συλλόγων των τριών Δήμων της παραλιακής Λοκρίδας και εκφραστές των κοινών αισθημάτων των Τοπικών Κοινωνιών να δείξετε την ευαισθησία σας και την ανησυχία σας όσον αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος, όπως τη δείξατε και στην περίπτωση της παράνομης υδατοκαλλιέργειας του Ιω.Γκλάβα στο Γαιδουρονήσι και να μην ανανεώσετε τη λήγουσα την 21-12-2008 ΑΕΠΟ 587/8-3/2000 καθώς και την εκμίσθωση της θαλάσσιας έκτασης της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Κων.Λιάπη στη Νήσο Αταλαντονήσι.

Πρόταση του Συλλόγου μας οποίος εκφράζει τις τοπικές κοινωνίες είναι η μεταφορά των μονάδων σε περιοχές μη τουριστικού ενδιαφέροντος όπου λειτουργούν εύρυθμα και άλλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

Τέλος δηλώνουμε πως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με κάθε μέσο για τη διάσωση του εξαίρετου φυσικού κάλλους της περιοχής μας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Σας ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Δαβράδος

Η Γ.Γραμματέας Νανά Κακαβούλη

διαβάστε περισσότερα...

Προμελετημένο περιβαλλοντικό έγκλημα στο Δήμο Οπουντίων,
καταγγέλει ο Σύλλογος των απανταχού Μαρτιναίων

Σύλλογος των «ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ & ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑΙΩΝ ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ»
Δαφνομήλη 1Α & Σίνα
11471 Αθήνα
ΑΦΜ 999802875
ΤΗΛ 210 3635620ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝΚαταγγέλλουμε το έγκλημα κατά της ζωής και του περιβάλλοντος που σχεδιάζεται να εκτελεστεί στο όνομα μιας δήθεν ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου Οπουντίων.

Είναι η ατομική βόμβα που ονομάζεται «Ζώνη Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής Ανάπτυξης» με δυνατότητα δόμησης στο 1 στρέμμα . Αυτή η βόμβα με 1.000 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις τοποθετείται μόλις 500 μέτρα από την κατοικημένη περιοχή του Μαρτίνου σε μια τεράστια έκταση –επτά με δέκα φορές μεγαλύτερη από το Μαρτίνο –προτείνεται από το ΓΠΣ ( Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) να γίνει ο «Νέος Ωροπός –Οινόφυτα». Να μετακομίσουν ουσιαστικά οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις από τη Βοιωτία στη Φθιώτιδα μαζί με το καταστροφικό τους έργο που συντελείται με πολλαπλές παρατυπίες ως προς τη διαχείριση των ρύπων και των χημικών αποβλήτων.

Αυτό το σχέδιο θα έχει τραγικές συνέπειες τόσο στην υγεία των κατοίκων όσο και στο περιβάλλον, εφόσον θα επιτρέπονται βιομηχανίες και βιοτεχνίες «μέσης όχλησης», που σημαίνει επεξεργασία παρασκευαζομένων προϊόντων με χημικές και τοξικές ουσίες.

ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ «ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Ποιες είναι οι επιχειρήσεις «μέσης όχλησης» ;
Αναφέρουμε χωρίς σχόλια μερικές από εκείνες που αναφέρονται στο ΦΕΚ 1087 5-08-03 τεύχος Β:
· Ανακύκλωση απορριμμάτων,
· εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και υγρών καυσίμων,
· εγκαταστάσεις αποθήκευσης τοξικών και επικίνδυνων ουσιών,
· εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με υγρά και αέρια καύσιμα , κατασκευή οχημάτων ,
· κατασκευή πυροβόλων όπλων,
· κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών,
· κατασκευή μηχανημάτων για ορυχεία- λατομεία και άλλους εξοπλισμούς, παραγωγή χρωμάτων,
· παραγωγή χαλκού από μετάλλευμα –μόλυβδο –ψευδάργυρο,
· αποθήκευση και συσκευασία εκρηκτικών υλών,
· βιομηχανίες τροφίμων και ποτών,
· παραγωγή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες,
· παραγωγή προϊόντων πετρελαίου,
· χαρτοβιομηχανίες ,
· βυρσοδεψεία κ.α…..

Να δούμε πρακτικά τι σημαίνουν οι χαρακτηρισμοί «Μεσαίας» και «Χαμηλής» όχλησης
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
Μια μονάδα παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων (ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ) σύμφωνα με το νόμο θεωρείται χαμηλής όχλησης για κατανάλωση ενέργειας από 200 KW και κάτω και μεσαίας όχλησης από 200 KW και πάνω.

ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ :
Ποιος θα απαγορεύσει στον επιχειρηματία να αγοράσει σε αυτήν την έκταση -που είναι κατά κύριο λόγο δασική και οι αξίες γης ελάχιστες– να αγοράσει 5 στρέμματα και να κάνει 5 μονάδες χαμηλής όχλησης που ουσιαστικά θα είναι μια μονάδα 1.000 KW και στην πραγματικότητα μέσης όχλησης ; Μήπως οι 1000 επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης ισοδυναμούν με 500 επιχειρήσεις μέσης όχλησης ?

Ποιος θα ελέγχει και θα εμποδίσει τους επιχειρηματίες να ρυπαίνουν και να μολύνουν το νερό που πίνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε ?

Μήπως όλα αυτά τα χρόνια ανάγκασε κανείς την Λάρκο να λάβει τα μέτρα προστασίας (Φίλτρα κτλ) να μην ρυπαίνει ατμόσφαιρα, θάλασσες και ακτές , να δενδροφυτεύσει 10.000 στρέμματα όπως είχε υποχρέωση να κάνει ως αντάλλαγμα για τις τεράστιες Δασικές εκτάσεις που της έχουν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο (αλα Βατοπέδι) ?

Ας μην παίζουμε με τις λέξεις όταν κινδυνεύει η ζωή , όταν υποθηκεύεται ο μέλλον των παιδιών μας.


ΕΓΚΛΗΜΑ Νο 2 - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ……ή ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ;

Στη θέση ΚΟΚΚΙΝΗ , στη περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ επιτρέπονται βάση του υπό έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου , λατομεία, μεταλλεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις…….

Φαντάζει παράδοξο και προκαλεί πολλά ερωτήματα! Η μόνη «λογική» εικασία για αυτό το καταφύγιο άγριας ζωής είναι πως προορίζεται για το μοναδικό άγριο ζώο που μπορεί να μείνει (προσωρινά) …τον ΑΝΘΡΩΠΟ, που στο όνομα της κερδοσκοπίας και των συμφερόντων όχι μόνο μηχανεύεται καταστροφικά σχέδια αλλά υποτιμά και τη νοημοσύνη των πολιτών.


ΕΓΚΛΗΜΑ Νο 3 - Ζώνη προστασίας αρχαιολογικών χώρων ή χωματερή απόθεσης σκουριάς της Λάρκο

Και εδώ το παράδοξο είναι ότι ενώ εντός των αρχαιολογικών χώρων απαγορεύεται η δημιουργία κτισμάτων, χώρων αποθήκευσης , η βαθειά άροση κτλ παραδόξως επιτρέπεται η εξόρυξη , η βιομηχανική δραστηριότητα και η μεταποίηση


ΕΓKΛΗΜΑ Νο 4 – Ανεμογενήτριες & ιχθυοκαλλιέργειες


Στην Ζώνη Μικτών Χρήσεων βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου (πράσινο ανοιχτό χρώμα) Με την ρύθμιση αυτή Επιτρέπονται παντού οι ιχθυοκαλλιέργειες και οι ανεμογενήτριες. !! Κανένα όφελος δεν έχει η τοπική κοινωνία από τις οχλούσες αυτές δράσεις

Δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης αλλά κατά της αλόγιστης επιχειρηματικής δράσης που στο όνομα του συμφέροντος καταστρέφει το περιβάλλον και τις ανθρώπινες ζωές Ας περιοριστεί επιτέλους η αυθαιρεσία και

· οι ιχθυοκαλιέργειες ας περιοριστούν στην περιοχή μετά την Γκάτζια προς τα Σκροπονέρια

· οι ανεμογενήτριες στην περιοχή που είχε προταθεί στην Α Φάση (όρος Σκληρό και Μαυροβούνι) και σε ένα Πάρκο περιορισμένης όμως έκτασης όχι όλη η κορυφογραμμή

και επειδή με όλη αυτή την Βρωμιά που συσσωρεύεται στον Δήμο μάλλον θα έρθει και ο ΧΥΤΑ για να ολοκληρωθεί το έργο της μετατροπής του Δήμου σε Σκουπιδότοπο προτείνεται μέσα από το ΓΠΣ να ληφθεί και ένα μέτρο προστασίας πχ : Να απαγορευτεί η δημιουργία ΧΥΤΑ σε όλο τον δήμο ή τουλάχιστον να επιτρέπεται σε περιοχή που να απέχει τουλάχιστον 5χλμ από οικισμό και η κύρια οδός πρόσβασης στο ΧΥΤΑ να μην έχει οπτική επαφή με οικισμό ώστε να μην γίνεται αντιληπτός ο στόλος των σκουπιδιάρικων (πχ Μπίνια) διαβάστε περισσότερα...

16 Σεπ 2008

Οι απαντήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών
για την περιοχή του Αγίου Δημητρίου Καινουρίου

Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση του λατομείου στην περιοχή του οικισμού του Αγίου Δημητρίου Καινουρίου,πήραμε και δημοσιεύουμε τις τέσσερεις απαντήσεις από:
1. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (31/7/2008)
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (18/8/2008)
3. ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΠΕ (26/8/2008)
4. ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ (29/8/2008)
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (9/9/2008)

Το πρώτο σχόλιό μας είναι: "Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε". Καμιά απάντηση επί της ουσίας. Μας ενδιαφέρουν τα σχόλιά σας

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2008
Α.Π.: Κ 6707

Προς: κ. Γεώργιο Σουφλιά
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Κ. Στέφανο Σταμμέλο
εκπρόσωπο της
Πολιτικής Κίνησης Φθιώτιδας
των Οικολόγων Πράσινων
sstamell@otenet.gr


Κύριε Υπουργέ,

Σας διαβιβάζουμε την από - 28.7.2008 - ηλεκτρονική επιστολή του κου Στέφανου Σταμέλλου, εκπροσώπου της Πολιτικής Κίνησης Φθιώτιδας των Οικολόγων Πράσινων, που στάλθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και παρακαλούμε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, να εξετάσετε το θέμα στο οποίο αναφέρεται.

Στέλλα Δελή
Σημ : Παρακαλούμε στα απαντητικά σας έγγραφα να αναφέρεται απαραίτητα ο Αριθμός Πρωτοκόλλου μας.
------------------------------------------------------------------------------
Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 10674 Αθήνα

2.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & AΠOΚ/ΣHΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΚΥΠΡΟΥ 38
Τ.Κ.: 35100
FAX: 22310-30637
Πληροφορίες: Κ. Θερµογιάννης
Τηλέφωνο: 22310-47408

Λαµία 18/8/2008
Αρ. πρωτ. 59574/11810


ΠΡΟΣ: Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Ε.Υ.Δ.Ε. - Α/Δ Π.ΑΘ.Ε.
Τ.Κ.Ε. ΘΗΒΑΣ
520 χλµ ΕΟ Αθηνών Λαµίας
320 11 - ΟIΝΟΦΥΤΑ

ΘΕΜΑ:
Αποκατάσταση δανειοθαλάµου γαιωδών και βραχωδών υλικών στη θέση «Παλιούρα» του Δήµου Καµµένων Βούρλων για το έργο της κατασκευής τµήµατος του ΠΑΘΕ µεταξύ Καµένων Βούρλων και Καινούριου Ν. Φθιώτιδας

ΣΧΕΤ :
Η από 28Π/2008 επιστολή της «ΟIΚΟΛΟΓΟI ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

Ύστερα από την ανωτέρω σχετική επιστολή, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουµε, παρακαλούµε να µας απαντήσετε, το συντοµότερο δυνατόν, εάν έχουν περατωθεί οι εργασίες για το τµήµα του αυτοκινητόδροµου Π.ΑΘ.Ε. από την Χ.Θ. 175+800 έως 181 +600 κι αν αυτό έχει παραδοθεί από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤ.Ε.», γνωρίζοντάς σας ότι η εν λόγω εταιρεία για το σκοπό αυτό έχει εκµισθώσει δανειοθάλαµο γαιωδών και βραχωδών υλικών στη θέση «Παλιούρα» του Δήµου Καµµένων Βούρλων µε χρόνο λειτουργίας ίσο µε το χρόνο περάτωσης του έργου και όχι πέραν του τέλους του έτους 2008 και σύµφωνα µε τους όρους της εκµίσθωσης οφείλει µετά το πέρας των εργασιών να αποκαταστήσει το χώρο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υψηλάντη 1
35100 - ΛΑΜΙΑ
- ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας
Πλούτωνος 1 - 35100 ΛΑΜΙΑ


Μ.Ε.Γ.Γ.Π
Η Πρ/νη Δ/νσης

Σταυρούλα Παπαγεωργίου


3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 11473
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης
Τηλέφωνο: 210.6417960
Fax: 210.6430637
e-mail:

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008
Α.Π.107161

ΠΡΟΣ:
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ
Λ. Αλεξάνδρας 205, 11523 Αθήνα
(συν. αντίγραφο σχετικού)

KOIN: 1. ΥΠΕΧΩΔΕ
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(ΕΥΕΠ)
Τοµέας Νότιας Ελλάδας
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
(συν. αντίγραφο σχετικού)

2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας
Μ. Μπότσαρη 3, 35 Ί 00 Λαµία
fax: 22310.42502

3. Οικολόγοι Πράσινοι Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας
Πλούτωνος 1, 35100 Λαµία


Θέμα: Αποκατάσταση δανειοθαλάµου γαιωδών και βραχωδών υλικών για το τµήµα από ΧΘ 175+800 έως 181 +600 του Αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ

Σχετ: α) Το µε 59512/6321/4.8.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (απ ΕΥΠΕ 107161/18.8.2008) και η συνηµµένη σε αυτό επιστολή της «Οικολόγοι Πράσινοι Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας».
β) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ-ΕΠΟ) µε απ ΟΙΚ. 103102/12.4.2006 για τους δανειοθαλάµους γαιωδών και βραχωδών υλικών στη θέση «Παλιούρα» του Δήµου Καµένων Βούρλων, για το τµήµα από ΧΘ 175+800 έως 181 +600 του Αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ.

Κατόπιν του α' σχετικού, παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε λεπτοµερώς τους ερωτώντες και την ΕΥΕΠ για τα θέµατα που θίγονται στην επιστολή της «Οικολόγοι Πράσινοι Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας».
Υπενθυµίζεται ότι, βάσει των όσων αναφέρονται στην ως άνω επιστολή, πρόκειται για έναν εκ των δανειοθαλάµων για τους οποίους εκδόθηκε η β' σχετική ΚΥΑ-ΕΠΟ. Στην εν λόγω ΚΥΑ προβλέπονται συγκεκριµένες υποχρεώσεις για την αποκατάσταση των εκτάσεων δανειοληψίας, για την τήρηση των οποίων θα πρέπει να ενηµερωθούν οι ερωτώντες και η ΕΥΕΠ.
Η ΕΥΕΠ, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις ενέργειες αρµοδιότητάς της.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1.ΕΥΠΕ
2.Χρον. Αρχείο
3.Τµήµα Α'
4.Αλέξανδρος Κουλίδης


Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ

Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

4.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε.
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΥΖΩΝΟΙ)
Τ.Κ.Ε ΘΗΒΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: 52ο χιλιόµ. Ε.Ο. Αθηνών Λαµίας
Τ.Κ. 32011 ΟIΝΟΦΥΤΑ
Πληροφορίες κ Ντούντα
Τηλέφωνο: 22950 - 42397
F Α Χ: 22950 - 42146
e-mail: pathe_thi@tee.gr

Θήβα, 29/08/2008
Α.Π. ΘΒ/ΦΚΘΒ11.00/ΑΛ/606

ΠΡΟΣ: Την ΠΡΟΟΔΕΥΤιΚΗ
Σπ.Τρικούπη 60
11473 Αθήνα

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή Παράκαµψης Καµ.Βούρλων Ν Φθιώτιδας: Τµήµα Α/Δ ΠΑΘΕ από Έξοδο Σήραγγας Κνηµίδος (Χ.Θ. 171+693) µέχρι Σκάρφεια».

Θέμα: Διαβίβαση επιστολής


Σχετ: Η από 4-8-2008 επιστολή των Οικολόγων Πράσινων, Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας

Σας διαβιβάζουμε συνηµµένα την παραπάνω σχετική επιστολή και παρακαλούμε να µας ενημερώσετε σχετικά για τα αναφερόμενα σε αυτήν. Σε ότι αφορά στην αποκατάσταση του Περιβάλλοντος χώρου του Λατομείου παρακαλούμε να ενημερώσετε την Υπηρεσία µας, εάν οι εργασίες αυτές εκτελεσθούν από εσάς (ως υπεργολάβος του έργου) ή από την Ανάδοχο του έργου.

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ
Τα παραπάνω σχετικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ
2) ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤιΚΗ ΑΕ .
3)ΟIΚΟΛΟΓΟI ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Πλούτωνος 1, Λαµία Τ. Κ 35 100

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Προϊστάμενος
2. κ. Φουρναράκης
3. κ. Ντούντα
4. ΦΚΘΒ11.00/ΑΛ
5. Χ.Α

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχ. με Α'β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ


5.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & AΠOΚ/ΣHΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ταχ. Δινση Τ.Κ.

FAX Πληροφορίες Τηλέφωνο

ΚΥΠΡΟΥ 38 35100 22310-30637

Κ. Θερµογιάννης 22310-47408

Λαµία 9/9/2008 Αρ. πρωτ. 69872/13554

Oικολόγοι Πράσινοι
πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας
Πλούτωνος 1 35100 - ΜΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση δανειοθαλάµου γαιωδών και βραχωδών υλικών στη θέση «Παλιούρα» του Δήµου Καµµένων Βούρλων για το έργο της κατασκευής τµήµατος του Α/Δ Π.Α.Θ.Ε. µεταξύ Καµένων Βούρλων και Καινούριου Ν. Φθιώτιδας

ΣΧΕΤ: α) Η από 28/7/2008 επιστολή σας
β) Το αριθ. 59574/11810/18-8-2008 έγγραφό µας

γ) Το αριθ. ΘΒ/ΦΚΘΒ11.00/ΑΝ627/29-8-2008 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ι Ε.Υ.Δ.Ε. - Αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε.

Σε απάντηση της ανωτέρω α' σχετικής επιστολής σας, σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε το γ' σχετικό, οι εργασίες του έργου της κατασκευής τµήµατος του Αυτοκινητοδρόµου Π.Α.Θ.Ε. µεταξύ Καµένων Βούρλων και Καινούριου Ν. Φθιώτιδας, για το οποίο η Ανάδοχος εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤιΚΗ Α.Τ.Ε.» έχει µισθώσει τον αναφερόµενο στο θέµα δανειοθάλαµο, θα ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του 2008 και κατά συνέπεια η αποκατάσταση του εν λόγω δανειοθαλάµου θα πραγµατοποιηθεί επίσης έως το τέλος του ιδίου έτους.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υψηλάντη 1 35100-ΜΜIΑ
(Σχετ: 6061/29-7-2008)

Μ.Ε.Γ.Γ.Π
Η Πρ/νη Δ/νσης

Σταυρούλα Παπαγεωργίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡ. ΝΤΖΑθΑΣ διαβάστε περισσότερα...